PROJEKTY DO 2007

L.p.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

Fundusz

1. Gospodarka ściekowa w Tychach 297 792 059,79 533 018 139,24 Fundusz Spójności
2. Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych 64 991,47 64 991,47 Europejski Fundusz Społeczny

 

RAZEM PROJEKTY DO 2007
297 857 051,26
533 083 130,71

 

PROJEKTY 2007 – 2013

L.p.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

Fundusz

3. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 iDK-86 km 27+448 do 28+ 648 154 589 724,00 188 509 465,28 Fundusz Spójności
4. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej wAglomeracji Górnośląskiej wraz zinfrastrukturą towarzyszącą 40 522 555,13 95 629 635,38 Fundusz Spójności
5. Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza, etap I Tychy Miasto – Katowice 23 796 274,00 27 998 640,70 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
6. Przebudowa ulicy Mąkołowskiej wTychach – spójna komunikacja z DK – 44 2 166 700,39 4 201 474,49 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
7. Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową 1 650 595,60 2 448 889,60 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
8. Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców zul.Glinczańską i ul. Borową w Tychach 2 135 704,16 4 234 147,83 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
9. Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej wTychach 7 395 432,34 11 458 758,90 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
10. Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim W Tychach – inwestycja wzdrowie i sprawność 1 994 284,87 4 103 466,82 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
11. Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym 732 146,32 2 021 386,86 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
12. Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej 2 980 816,81 7 561 870,36 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
13. Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój edukacji zawodowej 2 286 371,97 2 716 889,38 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
14. Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot – spotów 1 368 799,96 1 610 352,90 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
15. Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach 2 097 676,75 4 200 885,00 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
16. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach 2 872 798,72 9 190 299,26 Fundusz Spójności
17. Wykonanie mapy akustycznej dla miasta Tychy 388 601,00 457 546,65 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
18. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” 4 557 694,00 11 418 341,56 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Inicjatywa Jessica
19. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych 20 253 351,49 37 084 586,56 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Inicjatywa Jessica
20. Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap 845 078,87 994 210,44 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
21. Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach 2 400 530,90 4 291 544,00 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
22. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 – 2020 + 204 918,00 241 080,00 Fundusz Spójności

 

RAZEM PROJEKTY 2007-2013 W PLN
275 24 055,28
420 373 471,97
RAZEM PROJEKTY W PLN
573 097 106,54
953 456 602,68

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 – 2020 +

Fundusz Spójności

Kwota dotacji: 204 918,00
Koszt całkowity zadania: 241 080,00

Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 2 400 530,90
Koszt całkowity zadania: 4 291 544,00

Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 845 078,87
Koszt całkowity zadania: 994 210,44

Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Inicjatywa Jessica

Kwota dotacji: 20 253 351,49
Koszt całkowity zadania: 37 084 586,56

Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Inicjatywa Jessica

Kwota dotacji: 4 557 694,00
Koszt całkowity zadania: 11 418 341,56

Wykonanie mapy akustycznej dla miasta Tychy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 388 601,00
Koszt całkowity zadania: 457 546,65

Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach

Fundusz Spójności

Kwota dotacji: 2 872 798,72
Koszt całkowity zadania: 9 190 299,26

Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 2 097 676,75
Koszt całkowity zadania: 4 200 885,00

Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot – spotów

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 1 368 799,96
Koszt całkowity zadania: 1 610 352,90

Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój edukacji zawodowej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 2 286 371,97
Koszt całkowity zadania: 2 716 889,38

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 2 980 816,81
Koszt całkowity zadania: 7 561 870,36

Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 732 146,32
Koszt całkowity zadania: 2 021 386,86

Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim W Tychach – inwestycja w zdrowie i sprawność

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 1 994 284,87
Koszt całkowity zadania: 4 103 466,82

Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 7 395 432,34
Koszt całkowity zadania: 11 458 758,90

Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul.Glinczańską i ul. Borową w Tychach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 2 135 704,16
Koszt całkowity zadania: 4 234 147,83

Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 1 650 595,60
Koszt całkowity zadania: 2 448 889,60

Przebudowa ulicy Mąkołowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 2 166 700,39
Koszt całkowity zadania: 4 201 474,49

Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza, etap I Tychy Miasto – Katowice

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dotacji: 23 796 274,00
Koszt całkowity zadania: 27 998 640,70

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Fundusz Spójności

Kwota dotacji: 40 522 555,13
Koszt całkowity zadania: 95 629 635,38

Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+ 648

Fundusz Spójności

Kwota dotacji: 154 589 724,00
Koszt całkowity zadania: 188 509 465,28

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych

Europejski Fundusz Społeczny

Kwota dotacji: 64 991,47
Koszt całkowity zadania: 64 991,47

Gospodarka ściekowa w Tychach

Fundusz Spójności

Kwota dotacji: 297 792 059,79
Koszt całkowity zadania: 533 018 139,24

Lokalizacja